นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอิน เชียงราย รีสอร์ท