หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต จิตอาสา ประชาธิปไตย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางพิชญณ์ภัทร​ ศรีประสิทธิ์​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง​ เปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต จิตอาสา ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด กศน.อำเภอเวียง้ชียงรุ้ง ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 326 จังหวัดพะเยา

.
.
.
.